Training PMU

Level 1 Opleiding PMU Specialist

Wij willen u graag de ondersteuning bij de opbouw van onze service bieden. Zodoende hebben wij een custom-made programma gedefinieerd, die enerzijds een snel resultaat geeft, maar ook vanuit een complete basis is opgebouwd, zodat u kwaliteit en zekerheid kunt geven aan uw cliënten.

De opbouw van de opleiding tot PMU Specialist is als volgt:

Module 1: Level 1 PMU wenkbrauwen en eyeliner

Deze module is nodig om u de basiskennis en vaardigheden bij te brengen. In deze module behandelen wij de basisonderwerpen rondom Permanente Make-up. Dit betreft:

De gebruikte apparatuur en de toepassing daarvan
De keuze van naalden
Pigment keuze en kleurenleer
Beschikbare producten
Hygiëne
Vormenleer
Uitmeet- en symmetrie lessen
Verschillende technieken van de wenkbrauwen; hairstrokes, poeder wenkbrauw en combi wenkbrauw
Eyeliner; strakke lijnen, wing
Het effect van PMU op de huid
Het verloop van het PMU proces
Nazorg
Werken op modellen

Deze module bestaat 6 dagen training en 2 dagen stage die om de 2 weken zullen plaatsvinden. De lestijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur. Indien uw land van herkomst elders is en u komt naar Nederland om bij ons de opleiding te volgen, zal de opleiding bestaan uit 8 opeenvolgende dagen.

Dag 1 zal bestaan uit theorie.
Dag 2 zal in de ochtend ook bestaan uit het behandelen van theorie.
In de middag zullen er live demo’s zijn en wordt er door u geoefend op latex.
Dag 3, 4 en 5 bestaan uit het behandelen van modellen.
Dag 6 en 7 zijn stagedagen waar u meeloopt in de kliniek. Tijdens deze 2 dagen bent u aanwezig bij de behandelingen die door onze specialisten worden uitgevoerd.
Op dag 8 is het examen. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen en een theoretische toets. Hiervoor brengt u zelf 2 modellen mee. 1 model voor de wenkbrauwen en 1 model voor de eyeliner. Indien u voor de opleiding bent overgekomen vanuit het buitenland worden de modellen door ons verzorgd. Uw certificaat ontvangt u na de eindbeoordeling van uw portfolio bestaande uit de 12 modellen die u zelfstandig na de opleiding hebt behandeld.

Als aanvulling op het bovenstaande opleidingsprogramma bieden wij:

Mentorship van 1 jaar

Om succes te garanderen, willen wij u graag steunen in het opdoen van waardevolle ervaring. Zodoende zijn wij 1 jaar vanaf het begin van het traject beschikbaar voor begeleiding, advies en ondersteuning in de praktijk en/of online. Uiteraard moeten wij dit gezamenlijk plannen, zodat het de agenda van alle partijen past.
Na het volgen van het Level 1 pakket is het oefenen op diverse modellen verplicht. Er wordt verwacht dat tenminste 12 modellen worden behandeld. Deze 12 modellen vormen uw portfolio die wij, na behandeling van elk model steeds zullen beoordelen.
Deze behandelingen vormen onderdeel van de opleiding.
Het is mogelijk (en raadzaam) om, wanneer dit haalbaar is, een deel van deze behandelingen in onze Kliniek te plannen, zodat wij aanwezig kunnen zijn voor advies.

Level 1 pakket Apparatuur/Materiaal

U kunt bij ons alle PMU benodigdheden optioneel aanschaffen. Wij werken tijdens de opleiding met onze eigen pigmenten, deze zijn verplicht om aan te schaffen.
U kunt ook via ons een micropigmentatie machine aanschaffen, maar u mag uiteraard ook uw eigen machine meenemen.

 • Micropigmentatie machine (optioneel)
 • Een set van 10 pigmenten en verdunner
 • Diverse PMU benodigdheden (tbd)

Opmerkingen

 1. De opleiding wordt naar wens zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven.
 2. Na het afronden van Level 1 bestaat er de mogelijkheid om de opleiding uit te breiden met module 2 PMU lippen.
 3. Modellen tijdens de opleidingsdagen en na de opleiding, moeten bij voorkeur door de student zelf worden geworven. Clinic Lefever kan hierbij hulp bieden. Voor studenten die vanuit het buitenland komen worden de modellen door Clinic Lefever verworven. De modellen die de student in land van herkomst behandeld worden verzorgt de student zelf.
 4. Clinic Lefever is niet verantwoordelijk voor de afspraken met deze modellen. In module 1 zijn een paar dagen gereserveerd voor het behandelen van een aantal modellen. Omdat verwacht wordt dat in totaal tenminste 12 modellen worden behandeld voor de afronding van module 1, zullen de overige modellen in eigen beheer moeten worden ingepland.
  Tijdens opleidingsdagen in onze Clinic wordt lunch verzorgd voor u en uw modellen. Indien er speciale eisen zijn hieromtrent, dan gaarne deze ruim vooraf bekend maken.
 

Prijzen:

Module 1: Level 1 €3495,- Mentorship van 1 jaar Inbegrepen in prijs module Basispakket Apparatuur/Materiaal:

 • Micropigmentatie machine (optioneel) € 2600,-
 • Micropigmentatie light €395 excl. BTW
 • Een set van 10 pigmenten, (kosteloos verdunner en pigment houder) €500,-

Prijsstelling:

 • alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
 • De module prijzen zijn per student.

Levering/Planning:

Uitsluitend na ontvangst van uw schriftelijke opdracht treden wij graag in overleg om de detailplanning te bepalen. Samen bepalen we hoe de uren over de dagen worden verdeeld. Het bestelde materiaal wordt in principe geleverd bij de eerste praktische sessie. Het is van belang om de diverse modules reeds bij opdracht in te plannen, i.v.m. volle agenda’s. Er is uitgegaan van gehele dagen training. Echter wij willen de mogelijkheid bieden om, in overleg, de dagen op te delen in dagdelen, zodat het wellicht beter in uw werkschema past.

Facturatie:

Afhankelijk van uw schriftelijke opdracht wordt de factuur vooraf verstrekt. Een 10% aanbetaling is vereist voor de schriftelijk bestelde module. Indien er specifieke items op de factuur vermeld dienen te worden om vlotte verwerking te garanderen, dan dienen deze bij de opdracht te worden vermeld.

Betaling:

Afhankelijk van uw schriftelijke opdracht wordt de factuur vooraf verstrekt. Een 10% aanbetaling is vereist voor de schriftelijk bestelde module. Indien er specifieke items op de factuur vermeld dienen te worden om vlotte verwerking te garanderen, dan dienen deze bij de opdracht te worden vermeld.

COVID-19 voorbehoud:

Levering is onder voorbehoud van mogelijke COVID-19 restricties. Uiteraard zijn wij daar ook aan gebonden. Clinic Lefever volgt het Hygiëneprotocol van het Anbos.

Publicatiemogelijkheden:

Clinic Lefever ontvangt de rechten om, anoniem, beeldmateriaal te maken en gebruiken voor externe promotiedoeleinden. Dit zijn beelden, die tijdens de opleiding, stagedagen en praktische oefeningen worden gemaakt. Uiteraard uitsluitend na goedkeuring van de betrokken patiënten. Deze goedkeuring wordt verzorgd door de trainees.
Op onze leveringen zijn de Clinic Lefever en Anbos Voorwaarden van toepassing. Deze worden u uiteraard op verzoek verstrekt. Alle andere voorwaarden worden afgewezen.

Indien er vragen/opmerkingen zijn, zijn wij uiteraard beschikbaar om dit verder toe te lichten.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passend voorstel te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Wacht niet

Maak nu een afspraak

Scroll to Top