INHOUDSOPGAVE


ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de ondernemer
ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument
ARTIKEL 6 – Betaling
ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid
ARTIKEL 8 – Klachten
ARTIKEL 9 – Geschillenregeling
ARTIKEL 10 – Nakomingsgarantie
ARTIKEL 11 – Wijzigingen
ARTIKEL 12 – Afwijkingen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES


ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de ondernemer
ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument
ARTIKEL 6 – Betaling
ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid
ARTIKEL 8 – Klachten
ARTIKEL 9 – Geschillenregeling
ARTIKEL 10 – Nakomingsgarantie
ARTIKEL 11 – Wijzigingen
ARTIKEL 12 – Afwijkingen