Klachtenprocedure

Ons streven is om de beste service en resultaten te behalen. Is er iets is waar je ontevreden over bent horen wij dat graag. Mocht het toch voorkomen dat je een klacht hebt dan hebben wij onderstaande klachtenprocedure in het leven geroepen om gezamenlijk tot de best mogelijke oplossing te komen.

Klacht kenbaar maken

Je kunt via de website, per e-mail, telefonisch of persoonlijk je klacht bij ons kenbaar maken. Wij nemen binnen drie werkdagen hierover contact met je op. Het allerliefst gaan we met jou in gesprek over datgene waar je niet tevreden over bent. Binnen twee weken proberen wij de klacht naar tevredenheid af te handelen.

Onafhankelijke Klachtencommisie

Komen wij er samen niet uit? Dan kun je met je klacht terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Op basis van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) hebben wij ons aangesloten bij de Anbos.

 

Klachtenfunctionaris

Je krijgt vervolgens een onafhankelijke klachtenfunctionaris aangewezen en deze gaat samen jou op zoek naar een oplossing. Vaak gebeurt dit door klachtenbemiddeling. Je kunt natuurlijk aangeven of je hiervoor open staat. Mocht bemiddeling niet lukken dan kun je ten slotte een geschil indienen bij een geschillencommissie.

 

Klachtenbemiddeling

Veruit de meeste klachten worden opgelost in een gesprek waarbij de klachtenfunctionaris optreedt als bemiddelaar. Tijdens de gesprekken wordt er aan beide partijen gevraagd toelichting te geven op de gebeurtenissen. Het uiteindelijke doel is om de relatie weer te herstellen en tot een oplossing te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Spelregels bij klachtenbemiddeling

  • Klachtenbemiddeling, de behandeling ervan en hulp van de klachtenfunctionaris zijn voor jou kosteloos;
  • Pas wanneer beide partijen het erover eens zijn dan is de bemiddeling een succes;
  • Wederzijds respect en vertrouwen dienen als uitgangspunt bij een bemiddeling;
  • Voor alle betrokkenen bij de bemiddeling geldt een geheimhoudingsplicht;

Kom je er niet uit met de klachtenfunctionaris?

Kom je ondanks de bemiddelingsgesprekken er niet uit met de klachtenfunctionaris? Dan kun je besluiten om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Deze commissie doet over klachten uiteindelijk een bindende uitspraak. Hiertegen kan je niet meer in beroep gaan.

 

Goed om te weten: er zijn kosten verbonden aan het voorleggen van een klacht aan de geschillencommissie. Deze kosten krijg je echter weer terug wanneer je door de commissie in het gelijk wordt gesteld.

 

Heb je een Permanente Make-up behandeling ondergaan, zowel medisch en/of cosmetisch? Dan kun je terecht bij de geschillencommissie van de Anbos:

 

De Geschillencommissie

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070-310 53 10
Website: www.degeschillencommissie.nl

 

Wij gaan er natuurlijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij er na een behandeling geweldig uitziet. Dus mocht er iets zijn laat het ons meteen weten. Een officiële klachtafhandeling via de geschillencommissie is een tijdrovende procedure waar meestal een hoop negatieve energie bij komt kijken. Misverstanden en miscommunicatie zijn meestal de oorzaak van een klacht. Wij willen er graag alles aan doen om dit te voorkomen.