Training Lippen PMU

Overzicht:

 

3 dagen training en 1 dag stage

€2195

Trainingsprogramma PMU Lippen

Wij willen u graag de ondersteuning bij de opbouw van onze service bieden. Zodoende hebben wij een custom-made programma gedefinieerd, die enerzijds een snel resultaat geeft, maar ook vanuit een complete basis is opgebouwd, zodat u kwaliteit en zekerheid kunt geven aan uw cliënten.

 

De opbouw van het Lippen trainingsprogramma is als volgt:

 

Module 2 PMU Lippen

In deze module behandelen wij de permanente make up voor de lippen.
Dit betreft o.a.:

 • De gebruikte apparatuur en de toepassing daarvan
 • De keuze van naalden
 • Beschikbare producten
 • Hygiëne
 • Lip Technieken;
  • Lipcontouren
  • Lip Modellen
  • Kleurgebruik, pigment keuze
  • Full lips techniek
 • Het effect van PMU op de lippen
 • Het verloop van het PMU proces en nazorg
 • Werken op modellen

 

Deze module beslaat 3 dagen en 1 dag stage die om de 2 weken zullen plaatsvinden. De lestijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur. Indien uw land van herkomst elders is en u komt naar Nederland om bij ons de opleiding te volgen, zal de opleiding bestaan uit 5 opeenvolgende dagen.
Dag 1 zal bestaan uit theorie en het oefenen op latex.
Dag 2  bestaat uit het behandelen van modellen.
Dag 3 is het examen. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen en een theoretische toets. Hiervoor brengt u een model mee.
Indien u voor de opleiding bent overgekomen vanuit het buitenland worden de modellen door ons verzorgd. Uw certificaat ontvangt u na de eindbeoordeling van uw portfolio van de 6 modellen die u zelfstandig na de opleiding hebt behandeld.
Dag 4 is een stage dag. U loopt die dag mee in de kliniek en bent u aanwezig bij de behandelingen die door onze specialisten worden uitgevoerd.

Als aanvulling op bovenstaand trainingsprogramma bieden wij:

Mentorship van 1 jaar

Om succes te garanderen, willen wij u graag steunen in het opdoen van waardevolle ervaring. Zodoende zijn wij 1 jaar vanaf het begin van het traject beschikbaar voor begeleiding, advies en ondersteuning in de praktijk en/of online. Uiteraard moeten wij dit gezamenlijk plannen, zodat het de agenda van alle partijen past.
Na het volgen van het PMU lippen trainingsprogramma is het oefenen op diverse modellen verplicht.
Er wordt verwacht dat tenminste 6 modellen worden behandeld. Deze 6 modellen vormen uw portfolio die wij, na behandeling van elk model steeds zullen beoordelen. Deze behandelingen vormen onderdeel van de opleiding.
Het is mogelijk (en raadzaam) om, wanneer dit haalbaar is, een deel van deze behandelingen in onze Kliniek te plannen, zodat wij aanwezig kunnen zijn voor advies.

 

Level 1 pakket Apparatuur/Materiaal

Uw werkt tijdens de training met uw eigen meegebrachte machine, naalden en verdovingscrème. U kunt bij ons alle PMU benodigdheden optioneel aanschaffen. Wij werken tijdens de opleiding met onze eigen pigmenten.

 

Opmerkingen

 1. Om deel te mogen nemen aan deze module moet u in bezit zijn van het certificaat Level 1 PMU Specialist trainingsprogramma of een afgeronde basisopleiding PMU.
 2. De training wordt zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven.
 3. Modellen tijdens zowel trainingsdag als oefening op later datum, moeten bij voorkeur door de student zelf worden geworven. Clinic Lefever kan hierbij hulp bieden. Voor studenten die vanuit het buitenland komen worden de modellen door Clinic Lefever verworven. De modellen die de student in land van herkomst behandeld worden verzorgt de student zelf.
 4. Clinic Lefever is niet verantwoordelijk voor de afspraken met deze modellen. In de module lippen zijn een paar dagen gereserveerd voor het behandelen van een aantal modellen. Omdat verwacht wordt dat in totaal tenminste 6 modellen worden behandeld voor de afronding van de module lippen, zullen de overige modellen in eigen beheer en indien dit van toepassing is in land van herkomst moeten worden ingepland. Tijdens opleidingsdagen in onze Clinic wordt lunch verzorgd voor u en uw modellen. Indien er speciale eisen zijn hieromtrent, dan gaarne deze ruim vooraf bekend maken.

Prijzen:

Module 2 PMU lippen: €1650,- Mentorship van 1 jaar Inbegrepen in prijs module Apparatuur/Materiaal (optioneel):

 • Micropigmentatie machine €2600,-
 • Een set van 10 pigmenten, (kosteloos verdunner en pigment houder) €500,-

 

Prijsstelling:

 • alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
 • De module prijzen zijn per student.

Levering/Planning:

Uitsluitend na ontvangst van uw schriftelijke opdracht treden wij graag in overleg om de detailplanning te bepalen. Samen bepalen we hoe de uren over de dagen worden verdeeld. Het bestelde materiaal wordt in principe geleverd bij de eerste praktische sessie. Het is van belang om de diverse modules reeds bij opdracht in te plannen, i.v.m. volle agenda’s. Er is uitgegaan van gehele dagen training. Echter wij willen de mogelijkheid bieden om, in overleg, de dagen op te delen in dagdelen, zodat het wellicht beter in uw werkschema past.

 

Facturatie:

Afhankelijk van uw schriftelijke opdracht wordt de factuur vooraf verstrekt. Een 10% aanbetaling is vereist voor de schriftelijk bestelde module. Indien er specifieke items op de factuur vermeld dienen te worden om vlotte verwerking te garanderen, dan dienen deze bij de opdracht te worden vermeld.

 

Betaling:

Betaling dient plaats te vinden tenminste 14 dagen voor de aanvang van de module op de bankrekening gespecificeerd op de factuur.

 

COVID-19 voorbehoud:

Levering is onder voorbehoud van mogelijke COVID-19 restricties. Uiteraard zijn wij daar ook aan gebonden. Clinic Lefever volgt het Hygiëneprotocol van het Anbos.

 

Publicatiemogelijkheden:

Clinic Lefever ontvangt de rechten om, anoniem, beeldmateriaal te maken en gebruiken voor externe promotiedoeleinden. Dit zijn beelden, die tijdens de opleiding, stagedagen en praktische oefeningen worden gemaakt. Uiteraard uitsluitend na goedkeuring van de betrokken patiënten. Deze goedkeuring wordt verzorgd door de trainees.
Op onze leveringen zijn de Clinic Lefever en Anbos Voorwaarden van toepassing. Deze worden u uiteraard op verzoek verstrekt. Alle andere voorwaarden worden afgewezen.

 

Indien er vragen/opmerkingen zijn, zijn wij uiteraard beschikbaar om dit verder toe te lichten.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee een passend voorstel te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Overzicht:

 

3 dagen training en 1 dag stage

€2195